Haluatko kirjoittaa Dimensioon?

 

Onko sinulla jo valmis juttu tai tarvitsetko lisätietoja? Ole yhteydessä päätoimittajaan. Dimensiossa ilmestyy artikkeleita lähes viikoittain. Ilmoitathan, jos haluat saada artikkelisi julkaistua tiettynä ajankohtana.

 

Kirjoitusten rakenne ja pituus

  1. Otsikko (Lyhyt ja naseva, kuvaava. Mielellään muutamalla sanalla)
  2. Ingressi eli johdanto (Lyhyt ja ytimekäs muutaman virkkeen ingressi on suositeltavin)
  3. Väliotsikot
  4. Leipäteksti jaetaan kappaleisiin.
  5. Kirjoittaja (etunimi sukunimi, arvo/ammatti/titteli, toimipaikka)

 

Sopiva pituus kirjoituksille on n. 3 000-9 000 merkkiä riippuen kirjoituksen tyylistä.

Tekstit pyydetään toimittamaan sähköpostilla muokattavissa olevan version (.docx, .doc tai .odt) lisäksi PDF-muodossa tarkistusversio, jota käytetään varmistamaan, että artikkeli tulee näyttämään halutun kaltaiselta. PDF-vedoksen avulla voidaan vähentää virhemahdollisuuksia.

Lähetä artikkelit sähköpostilla päätoimittajalle: riitta.salmenoja(at)maol.fi

 

Kuvat ja videot

Teksteihin on hyvä liittää valokuvia, piirroksia, taulukoita, graafisia esityksiä ja kuvia. Ne selkeyttävät ja havainnollistavat asiaa sekä elävöittävät ulkoasua.

Kuvatekstissä tulee ilmetä, mitä kuva esittää tai mitä siinä tapahtuu. Jos kuvassa on henkilöitä, nimet tai vähintään päähenkilön nimi on mainittava. Ryhmäkuvissa voi käyttää ryhmän nimeä. Muista mainita kuvaajan nimi.

Toimita kuvat ja videot verkkojulkaisuun sopivassa muodossa erillisinä tiedostoina.

Pylväs- ja piirakkagrafiikka on hyvä toimittaa myös excel-tiedostona.

 

Matemaattiset merkinnät

Dimensio-lehdessä matemaattiset merkinnät kirjoitetaan LaTeX-koodilla. LaTeX-koodin alkuun ja loppuun tulee dollarimerkit. Yksinkertainen dollarimerkki rivittää LaTeX-yhtälön tekstiriville tekstin sekaan, kun taas tupladollari sijoittaa yhtälön omalle rivilleen.

Esim…

…tulostuu:

1. Ratkaise, mille luvuille $ x $ on voimassa
$$
x(8\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x})\le 11\sqrt{1+x}-16\sqrt{1-x},
$$
kun $ 0<x\le 1 $.

 

MathType kaavaeditorilla voi Wordissä kätevästi kääntää kaikenlaisia yhtälöitä LaTeX-muotoon Convert-toiminnon avulla.

1.
2.

 

Myös matikkaeditorilla voi kirjoittaa yhtälöitä ja kääntää ne LaTeX-koodiin.

 

Yksikköinä käytetään SI-järjestelmän yksiköitä. On hyvä tarkistaa, ettei desimaalien erottamiseen ole käytetty pistettä. Suomenkielisessä tekstissä käytetään pilkkua.

 

Kirjoittajapalkkiot

Dimensio-lehti maksaa kirjoituspalkkioita järjestölehtien yleisen tason mukaisesti: Dimension sivu (n. 3500 merkkiä) 30 euroa, valokuva 8 euroa (veronalainen tulo).

 

Julkaisulupa

Kirjoituksen lähettäminen katsotaan julkaisuluvaksi. Tällä luvalla kirjoitus voidaan julkaista Dimensio-lehdessä. Lisäksi kirjoittajan uusia artikkeleita voidaan julkaista vastaisuudessa samalla luvalla, ellei sitä erityisesti kielletä.

Kirjoittaja vastaa lähettämiensä kuvien ja videoiden julkaisuluvista erityisesti tilanteissa, joissa kuvissa tai videoissa esiintyy ihmisiä.