Haluatko kirjoittaa Dimensioon?

 

Onko sinulla jo valmis juttu tai tarvitsetko lisätietoja? Ole yhteydessä päätoimittajaan. Dimensiossa ilmestyy artikkeleita lähes viikoittain. Ilmoitathan, jos haluat saada artikkelisi julkaistua tiettynä ajankohtana.

 

Ohjeita artikkelin kirjoittajalle

 • Valitse näkökulma. Kiteytä yhteen lauseeseen, mitä haluat sanoa.
 • Kerro johdattelussa (eli ingressissä) jutun keskeinen sisältö lyhyesti.
 • Aloita keskeisestä asiasta tai kiinnostavasta yksityiskohdasta.
 • Kirjoita lukijalle, älä itsellesi. Selitä. Lukija ei ehkä tunne sinulle itsestään selviä asioita.
 • Pidä juttusi nasevana ja lyhyenä ja havainnollista viestiäsi kuvilla, videoilla, taulukoilla tms.
 • Älä yritä sisällyttää yhteen juttuun kaikkea aiheesta tietämääsi.
 • Käytä lyhyitä virkkeitä ja kappaleita. Aloita uusi kappale viimeistään, kun ajatus vaihtuu.
 • Jaa juttusi osiin kertovilla väliotsikoilla, yksi tai kaksi sivua kohti.
 • Anna tekstin hautua päivä, pari tai enemmänkin. Korjaa, muokkaa, tarkista.
 • Mieti, kuvaisiko jokin muu otsikko juttuasi paremmin kuin käyttämäsi työotsikko.

Konkreettinen opastus kirjoittamisen maailmaan, on Hanna Jensenin blogisivuilla.

Kirjoitusten rakenne ja pituus

 1. Otsikko (Lyhyt ja naseva, kuvaava. Mielellään muutamalla sanalla)
 2. Kirjoittaja(etunimi sukunimi, arvo/ammatti/titteli, toimipaikka
 3. Ingressi eli johdanto (Lyhyt ja ytimekäs muutaman virkkeen ingressi on suositeltavin)
 4. Väliotsikot
 5. Leipäteksti jaetaan kappaleisiin.

 

Sopiva pituus kirjoituksille on n. 3 000-9 000 merkkiä riippuen kirjoituksen tyylistä.

Tekstit pyydetään toimittamaan sähköpostilla muokattavissa olevan version (.docx, .doc tai .odt) lisäksi PDF-muodossa tarkistusversio, jota käytetään varmistamaan, että artikkeli tulee näyttämään halutun kaltaiselta. PDF-vedoksen avulla voidaan vähentää virhemahdollisuuksia.

Lähetä artikkelit päätoimittajalle sähköpostilla [riitta.salmenoja(at)maol.fi]

Kuvat ja liitteet

Teksteihin on hyvä liittää taulukoita, kuvia, graafisia esityksiä, piirroksia ja valokuvia. Ne selkeyttävät ja havainnollistavat asiaa sekä elävöittävät ulkoasua. Dimensio suosittelee runsasta kuvien käyttöä.

Kuvatekstissä tulee ilmetä, mitä kuva esittää tai mitä siinä tapahtuu, kuvauspaikka, ja ehkäpä, milloin kuva on otettu. Jos kuvassa on henkilöitä, on mainittava henkilöiden nimet tai vähintään päähenkilön nimi – ryhmäkuvaan ryhmän nimi.

Muista mainita kuvaajan nimi, mikäli kuvaaja näin vaatii.

Toimita kuvat ja videot mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan erillisinä tiedostoina. Yritä pitää tiedostojen koko järkevänä. Säädä siis kamerasi ottamaan normaaleja noin 3000 pikseliä leveitä kuvia. Voit myös käyttää tallennukseen jotain pilvipalvelua, josta liitteet voidaan siirtää artikkelisi yhteyteen.

Pylväs- ja piirakkagrafiikka on hyvä toimittaa excel-tiedostona. Piirrokset ai-, cdr-, eps- tai wmf-tiedostoina. Videot linkkinä esim. YouTube -videopalveluun tai natiiveina HTML5 videotiedostoina.

Kuvien tarkkuus ja värit säädetään Dimension toimituksessa. Älä siis turhaan itse säädä kuvia. Jätä kuvankäsittely toimitukselle, kiitos!

 

Matemaattiset yhtälöt

Dimensio-lehti hyödyntää LaTeX-koodia! LaTeX-koodin alkuun ja loppuun tulee dollarimerkit. Yksinkertainen dollarimerkki rivittää LaTeX-yhtälön tekstiriville tekstin sekaan, kun taas tupladollari sijoittaa yhtälön omalle rivilleen.

Esim…

…tulostuu:

1. Ratkaise, mille luvuille $ x $ on voimassa
$$
x(8\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x})\le 11\sqrt{1+x}-16\sqrt{1-x},
$$
kun $ 0<x\le 1 $.

 

MathType kaavaeditorilla voi Wordissä kätevästi kääntää kaikenlaisia yhtälöitä LaTeX-muotoon Convert-toiminnon avulla.

1.
2.

 

Myös matikkaeditorilla voi kirjoittaa yhtälöitä ja kääntää ne LaTeX-koodiin.

 

Yksikköinä käytetään SI-järjestelmän yksiköitä. On hyvä tarkistaa, ettei desimaalien erottamiseen ole käytetty pistettä. Suomenkielisessä tekstissä käytetään pilkkua.

Kirjoittajapalkkiot

Dimensio-lehti maksaa kirjoituspalkkioita järjestölehtien yleisen tason mukaisesti: Dimension sivu (n. 3500 merkkiä) 30 euroa, valokuva 8 euroa (veronalainen tulo).

Ilmoittaisitteko toimitussihteerille, mikäli tarvitsette tai ette tarvitse kirjoittajapalkkiota, kiitos! Mikäli ette tarvitse palkkiota, riittää siitä pelkkä maininta ”En tarvitse kirjoittajapalkkiota”.

Kirjoittajapalkkiolomake

Palkkionmaksua varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Verotuskunta
 • Tilinumero
 • Sähköposti
 • Puhelin
 • Verotustiedot (60% tai skannattu verokortti)
 • Koulutus / titteli / arvonimi
 • Työ- tai opiskelupaikka
 • Palkkion osuus 100 % tai palkkion jako eri kirjoittajien kesken (ks. alla)

Mikäli lähetätte verokortin, toimittakaa se mieluiten skannattuna suoraan Dimensio-lehden toimitussihteerille dimensio (at) maol. fi.

! Mikäli palkkio halutaan jakaa useamman kirjoittajan kesken, tarvitaan kaikkien kirjoittajien tiedot erikseen ja kuinka suuri osuus kullekin maksetaan. Yksinkertaisinta on kuitenkin maksaa 100% yhdelle kirjoittajalle.

Mikäli artikkelissa on valokuvia ja valokuvaajat haluavat erikseen palkkion, tarvitaan myös valokuvaajista samat tiedot kuin kirjoittajista.

Julkaisulupa

Kirjoituksen lähettäminen katsotaan julkaisuluvaksi. Tällä luvalla kirjoitus voidaan julkaista Dimensio-lehdessä. Lisäksi kirjoittajan uusia artikkeleita voidaan julkaista vastaisuudessa samalla luvalla, ellei sitä erityisesti kielletä.

Kirjoittaja vastaa lähettämiensä kuvien ja videoiden julkaisuluvista erityisesti tilanteissa, joissa kuvissa tai videoissa esiintyy ihmisiä.