Haluatko kirjoittaa Dimensioon?

 

Onko sinulla jo valmis juttu tai tarvitsetko lisätietoja? Ole yhteydessä päätoimittajaan. Dimensiossa ilmestyy artikkeleita lähes viikoittain. Ilmoitathan, jos haluat saada artikkelisi julkaistua tiettynä ajankohtana.

 

Kirjoitusten rakenne ja pituus

  1. Otsikko (Lyhyt ja naseva, kuvaava. Mielellään muutamalla sanalla)
  2. Ingressi eli johdanto (Lyhyt ja ytimekäs muutaman virkkeen ingressi on suositeltavin)
  3. Väliotsikot
  4. Leipäteksti jaetaan kappaleisiin.
  5. Kirjoittaja (etunimi sukunimi, arvo/ammatti/titteli, toimipaikka)

 

Sopiva pituus kirjoituksille on n. 3 000-9 000 merkkiä riippuen kirjoituksen tyylistä.

Tekstit pyydetään toimittamaan sähköpostilla muokattavissa olevan version (.docx, .doc tai .odt) lisäksi PDF-muodossa tarkistusversio, jota käytetään varmistamaan, että artikkeli tulee näyttämään halutun kaltaiselta. PDF-vedoksen avulla voidaan vähentää virhemahdollisuuksia.

Lähetä artikkelit päätoimittajalle sähköpostilla [riitta.salmenoja(at)maol.fi]

 

Kuvat ja liitteet

Teksteihin on hyvä liittää taulukoita, kuvia, graafisia esityksiä, piirroksia ja valokuvia. Ne selkeyttävät ja havainnollistavat asiaa sekä elävöittävät ulkoasua.

Kuvatekstissä tulee ilmetä, mitä kuva esittää tai mitä siinä tapahtuu, kuvauspaikka, ja ehkäpä, milloin kuva on otettu. Jos kuvassa on henkilöitä, on mainittava henkilöiden nimet tai vähintään päähenkilön nimi – ryhmäkuvaan ryhmän nimi. Muista mainita kuvaajan nimi.

Toimita kuvat ja videot mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan erillisinä tiedostoina. Yritä pitää tiedostojen koko järkevänä. Säädä siis kamerasi ottamaan normaaleja noin 3000 pikseliä leveitä kuvia. Voit myös käyttää tallennukseen jotain pilvipalvelua, josta liitteet voidaan siirtää artikkelisi yhteyteen.

Pylväs- ja piirakkagrafiikka on hyvä toimittaa excel-tiedostona. Piirrokset ai-, cdr-, eps- tai wmf-tiedostoina. Videot linkkinä esim. YouTube -videopalveluun tai natiiveina HTML5 videotiedostoina.

Kuvien tarkkuus ja värit säädetään Dimension toimituksessa. Älä siis turhaan itse säädä kuvia. Jätä kuvankäsittely toimitukselle, kiitos!

 

Matemaattiset yhtälöt

Dimensio-lehti hyödyntää LaTeX-koodia! LaTeX-koodin alkuun ja loppuun tulee dollarimerkit. Yksinkertainen dollarimerkki rivittää LaTeX-yhtälön tekstiriville tekstin sekaan, kun taas tupladollari sijoittaa yhtälön omalle rivilleen.

Esim…

…tulostuu:

1. Ratkaise, mille luvuille $ x $ on voimassa
$$
x(8\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x})\le 11\sqrt{1+x}-16\sqrt{1-x},
$$
kun $ 0<x\le 1 $.

 

MathType kaavaeditorilla voi Wordissä kätevästi kääntää kaikenlaisia yhtälöitä LaTeX-muotoon Convert-toiminnon avulla.

1.
2.

 

Myös matikkaeditorilla voi kirjoittaa yhtälöitä ja kääntää ne LaTeX-koodiin.

 

Yksikköinä käytetään SI-järjestelmän yksiköitä. On hyvä tarkistaa, ettei desimaalien erottamiseen ole käytetty pistettä. Suomenkielisessä tekstissä käytetään pilkkua.

 

Kirjoittajapalkkiot

Dimensio-lehti maksaa kirjoituspalkkioita järjestölehtien yleisen tason mukaisesti: Dimension sivu (n. 3500 merkkiä) 30 euroa, valokuva 8 euroa (veronalainen tulo).

 

Julkaisulupa

Kirjoituksen lähettäminen katsotaan julkaisuluvaksi. Tällä luvalla kirjoitus voidaan julkaista Dimensio-lehdessä. Lisäksi kirjoittajan uusia artikkeleita voidaan julkaista vastaisuudessa samalla luvalla, ellei sitä erityisesti kielletä.

Kirjoittaja vastaa lähettämiensä kuvien ja videoiden julkaisuluvista erityisesti tilanteissa, joissa kuvissa tai videoissa esiintyy ihmisiä.