Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö ja matemaattisten aineiden opettajien yhdysside. Se toimii matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhujana ja opetuksen kehittäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. MAOL järjestää kaikille kouluille ja oppilaille avoimia oppilaskilpailuja sekä peruskoulussa että lukiossa ja tarjoaa kustannusyhtiönsä MFKA:n koepalveluita ja oppimateriaaleja. Liitto on perustettu vuonna 1935.

Tutustu MAOLin toimintaan www.maol.fi