• Tiede ja teknologia

    Kvanttimekaniikan peruskysymyksiä: yhteismittauksista ja epätarkkuuksista

    Kvanttimekaniikan synty ajoittuu 1920-luvun puoliväliin kun taas alkaneesta vuosikymmenestä odotetaan uutta kvanttivuosikymmentä kvanttiteknologioiden läpimurtoina. [1] Kvanttimekaniikka valmistui oleellisilta osiltaan hyvin nopeasti ja sen sovellusala on laajentunut moneen suuntaan atomaaristen ilmiöiden maailmasta. Kvanttimekaniikan abstrakti luonne synnytti kuitenkin kysymyksiä teorian tulkinnasta ja sen asemasta fysiikan keskeisenä perusteoriana. Odotukset alkaneesta uudesta kvanttivuosikymmenestä antavat…