• Opetus

  Kuinka paljon vettä virtaa Kyrönjoessa? – Pohdintoja ilmiöpohjaisesta esiopetuksesta

  Neljä- ja viisivuotiaat leikkivät kesäpäivänä hiekkalaatikolla. On rakennettu koteja, peltoja, teitä, ojia ja siltoja. Sitten kaivetaan Kyrönjoki. ”Me tarvitaan tähän Kyrönjokeen vettä.”, kuului vaatimus. ”Mitä luulette, pysyyköhän siinä vesi.” kasvattaja empii. ”No kato ny! Pysyy!” Neljävuotias viittaa käsillään turhautuneena päiväkodin pihan vieressä virtaavaan Kyrönjokeen. Kasvattaja päättää ryhtyä leikkiin mukaan ja…

     
 •    
 • Toiminta

  MAOL 85-juhlavuotta juhlittiin etäkoulutuspäivällä!

  Historiamme ensimmäinen etäkoulutuspäivä järjestettiin Jyväskylässä 3.10. 2020. Osallistujia MAOL-juhlavuoden koulutuspäivillä oli 390, mikä oli meidän kaikkien järjestelyihin osallistuneiden mielestä hieno osallistujamäärä. Kiitos MAOL-jäsenet, että luotitte meihin. Koulutuspäivien ohjelma puolestaan oli niin laaja, että lähetysstudiosta ohjelmaa lähetettiin koko päivän peräti kahdeksalta kanavalta. Projektiryhmä, johon kuului yhdeksän Jyväskylän seudun vaikuttajaa, oli suunnitellut,…

     
 •    
 • Opetus

  Kombinatoriikkaa laskimella

  Laskimella tehdään lukioissa nykyään sitä, mihin se ei sovi. Sitä käytetään kirjoituskoneena ja sillä piirretään vaivalloisesti hahmotelmakuvia sekä merkkikaavioita. Sen sijaan sillä ei tehdä sitä, mihin se sopii. Ei hyödynnetä tekniikoita, jotka toimivat laskimella, mutta eivät kynällä ja paperilla. Tässä kirjoituksessa esittelen yhden lähestymistavan kombinatoriikkaan. Tapa on kätevä laskimella, mutta…

     
 •    
 • Toiminta

  Koulutuksessa kotona – MAOL etäkoulutuspäivä 3.10.2020

  MAOL teki 85-vuotisjuhlavuonnaan historiaa järjestämällä perinteiset syyskoulutuspäivät ensimmäistä kerta etänä. Virtuaalisella tapahtuma-alustalla järjestetty koulutuspäivä vakuutti minut sekä tekniikallaan että monipuolisella ja laadukkaalla sisällöllään. Koulutuspäivän ohjelma oli jaettu kahdeksalle kanavalle. Osallistumislinkillä pääsi aulaan, josta oli helppo valita oman ohjelman mukainen kanava. Kuten aina koulutuspäivillä, tänäkin vuonna mielenkiintoista ohjelma oli enemmän kuin…

     
 •    
 • Toiminta

  MAOL2 – uusi palvelu tukemaan oppimista

  MFKA-Kustannus ja MAOL ovat kehittämässä uutta oppimisalustaa matemaattisten aineiden opetukseen ja oppimiseen. Palvelun tavoite on tukea opettajan työtä ja helpottaa oppimisen seurantaa. Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon matemaattisten aineiden erityispiirteet ja -tarpeet. MAOL2 on tarkoitettu sekä perusopetukseen että toiselle asteelle. Uuden alustan toiminnallisuuksien innoittajana on toiminut suosittu Läksyvihko.fi-palvelu. Matemaattisten aineiden…

     
 •    
 • Opetus

  Askartelua ja aivojumppaa: mekaaniset pulmat 2

  Valtaosa mekaanisista pulmista on vain erikoisharrastajien kohteita eivätkä ne sovellu koulun arkityöhön erikoisuutensa takia, esimerkiksi pulmalukot, tai vaikeutensa ja monimutkaisuutensa takia, esimerkiksi pirunnyrkit. Koottavissa pulmissa on kuitenkin monia, jotka sopivat innostuksen herättämiseen, ajattelun virittämiseen ja ongelmaratkaisun opettamisen millä koulutustasolla tahansa. Monet niistä ovat rakenteeltaan niin yksinkertaisia, että pulmaesineitä voi valmistaa…

     
 •    
 • Toiminta

  Opiskelijana pitkän matematiikan perusteet etäkurssilla

  Osallistuin Kesälukioseura ry:n järjestämälle pitkän matematiikan etäkurssille heinäkuun lopussa. Kurssin tarkoituksena oli paikata koronakevään myötä tulleita mahdollisia aukkoja matematiikassa. Itsellä etäopiskelujen jälkeen tuntui, että lisäharjoittelu olisi paikallaan. Ystäväni muistutti minua opinto-ohjaajan lähettämästä viestistä, jossa kerrottiin matematiikan tukikursseista, jonka kautta lopulta ilmoittauduin kurssille. Ensimmäisellä viikolla käytiin perusteita ensimmäisen vuoden asioista, MAA…

     
 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Pölönen, P. Tulevaisuuden lukujärjestys. Otava, Helsinki 2020.

  Perttu Pölösellä on viesti opettajille, vanhemmille ja kaikille kasvattajille: ”Tulevaisuudessa niin koulujen kuin työpaikkojenkin tulisi olla luovuuskatalysaattoreita. – – Sen vuoksi olisi tärkeää raivata – – aikaa sellaiselle luovalle toiminnalle, jossa ensisijaista olisi prosessi eikä lopputulos.” Luovuus ei ole kirjassa vain yleisen tason puhetta, vaan siinä on paljon käytännön esimerkkejä…

     
 •    
 • Opetus

  Askartelua ja aivojumppaa: mekaaniset pulmat 1

  Mekaaniset pulmat [1]  ovat esineitä tai esinekokoelmia, joihin liittyy järjestämiseen, purkamiseen tai kokoamiseen liittyvä ongelma. Matematiikkaan ne liittyvät läheisesti siksi, että ratkaisu perustuu usein avaruuden geometriseen hahmottamiseen. Muista geometrisista ongelmista ne eroavat siinä, että tehtävänanto on enemmän konkreettinen kuin sanallinen ja ratkaisu on sananmukaisesti käsityötä, ei kuvallista eikä sanallista. Tunnetuimmat…

     
 •    
 • Opetus

  Fibonaccin sanoja

  Fibonaccin sanoiksi sanotaan kahdesta merkistä rekursiivisesti rakentuvia merkkijonoja. Käytämme esimerkkinä jonoa 0, 1, 10, 101, 10110, 10110101, 1011010110110, … Jos sen tutkiminen ei kovin hyödyllistä olekaan, niin metkaa se voi olla (metka matematiikka = recreational mathematics). Samalla voi oppia ongelmanratkaisua ja uusia asioita käyttämästään matematiikkatyövälineestä. Fibonaccin sanoista on kirjoitettu paljon…