• Opetus

  Tribonaccin luvut ja sanat

  Tunnet varmaan italialaisen 1200-luvun matemaatikon Fibonaccin ja hänen lukunsa. Mutta onko Tribonacci tuttu? Samasta maasta? Samalta vuosisadalta? Eipä vainkaan, vaan ajattomasta matematiikan ihmemaasta, missä kaikki on mahdollista ja aina voi itse keksiä lisää uutta. Fibonaccin luvut rakennetaan rekursiivisesti laskemalla yhteen kaksi edellistä. Entä jos seuraava luku saataisiin laskemalla yhteen kolme…

     
 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Matematiikan nimiä

  Lehtinen, M. Matematiikan nimiä. Eukleides-kirjat, Oulu 2020, 123 s. Lehtinen on valinnut esiteltäväkseen toista sataa matemaatikkoa, joiden mukaan on nimetty jokin matematiikan käsite. Eponyymejä eli henkilön mukaan nimettyjä käsitteitä kirjassa on paljonkin enemmän, sillä jotkut ovat saaneet antaa nimensä monellekin käsitteelle. Matemaatikoita on lähes kahden ja puolen tuhannen vuoden ajalta.…

     
 •    
 • Puheenvuoro

  Haastattelu: Ville Aitlahti, opettaja ja tubettaja

  Olet julkaissut YouTubessa opetusvideot kaikkiin lukion pitkän ja lyhyen matematiikan kursseihin. Miten aloitit videoiden teon? Halusin kokeilla yksilöllisen etenemisen mallia matematiikan kursseillani, jossa jokainen opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa niin, että opettajana minulla olisi enemmän aikaa tukea jokaisen henkilökohtaisia tarpeita matematiikan oppimisessa. Halusin, että opiskelijoillani on kuitenkin mahdollisuus seurata tutun…

     
 •    
 • Toiminta

  Mahtavaa matematiikkaa 2020

  Ensimmäistä Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivää vietettiin 5.11.2020. Tekniikan akateemisten TEK ideasta lähteneen teemapäivän [1] tarkoituksena on tuoda esille matematiikan hauska ja leikkisä puoli, joka jää helposti hyödyllisyyspuheen varjoon. Koronaepidemian vuoksi suuria tilaisuuksia ei tänä vuonna voitu järjestää, joten teemapäivää vietettiin kouluissa ja kodeissa sekä etätapahtumina. MAOL Pohjois-Karjala ry ja Itä-Suomen LUMA-keskus…

     
 •    
 • Opetus

  Vuoden 2020 opettaja: Hyppy tuntemattomaan – uusi normaali?

  Talvilomalta palatessa ei arvannut, että maailman kirjan sivu muuttui melkein täysin – myös työelämässä matemaattisten aineiden opettajana. Sen jälkeen on eletty hetkessä, työteliäästi, mutta loppujen lopuksi olosuhteisiin nähden aika onnistuneesti. Ensimmäiset etäopetusviikot pilotoitiin pakon sanelemana ympäri Suomea. Etäopetusta toteutettiin hyvin erilaisista puitteista: perheellinen lastensa kotikoulun keskeltä, yksinelävä ilman sosiaalista seuraa…

     
 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Tekniikan filosofia

  Niiniluoto, I. Tekniikan filosofia. Gaudeamus 2020, 372 sivua. Kirjoittaja on tieteen akateemikko ja emeritusfilosofi, joka aloitti yliopisto-opintonsa matematiikasta, mutta kirjoitti väitöskirjansa teoreettisesta filosofiasta. Tekniikka ei ole mitenkään erityisesti hänen erikoisalaansa, vaikka hän onkin pitänyt tekniikan filosofian kursseja monessa korkeakoulussa ja ollut jopa yhtenä aloitteentekijöistä tuotaessa aihetta korkeakouluopintoihin 1980-luvulta lähtien. Eläköidyttyään…

     
 •    
 • Puheenvuoro

  Miten MAOLin toiminnassa on huomioitu valmistautuminen sähköiseen ylioppilaskokeeseen

  Kansanedustaja Juha Sipilä esitti eduskunnan kyselytunnilla 15.10.2020 suullisen kysymyksen sähköisen ylioppilaskokeen ongelmista [1]. Kysymyksen mukaan sähköiseen ylioppilaskokeeseen ei ollut valmistauduttu lukioissa. MAOLin toiminnan näkökulmasta tämä väite ei pidä paikkansa. Ylioppilastutkinto muuttui sähköiseksi vaiheittain syksystä 2016 alkaen. MAOL järjesti lukuvuonna 2016-2017 opetushallituksen rahoittaman kaikille avoimen täydennyskoulutuksen “Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen…

     
 •    
 • Opetus

  Murtoluvulla jakamisen malleja

  Murtoluvulla jakamista pidetään joskus vaikeana ideana. Jakolaskun oppiminen on kuitenkin paljon helpompaa, jos murtoluvun käsite on hyvin hallussa ja jakamista on pohjustettu mallein ja esimerkein ennen laskutoimituksen opettamista. Kirjan Ymmärrä matematiikkaa [1] tekijät Anne Lene Johnsen ja Elin Natås sanovat, että ”murtolukujen jakaminen on tavattoman abstraktia toimintaa, jota voi olla…

     
 •    
 • Toiminta

  Eurooppalainen kvanttiviikko 2.–6.11.2020

  Eurooppalainen kvanttiviikko on kouluille suunnattu verkkotapahtuma. Ohjelmaa on myös suomeksi. Tapahtuman järjestäjänä on yhteiseurooppalainen tutkimusaloite European Quantum Flagship [1]. Se on Euroopan komission rahoittama miljardiluokan tutkimushanke. Sen tavoitteena on edistää ja koordinoida eurooppalaista kvanttiteknologian tutkimusta. Koulutus on mukana niin kuin monissa Euroopan yhteisön hankkeissa on tapana. Euroopan kvanttiviikko [2], [3]…

     
 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Väärinymmärryksiä

  Mustajoki, A. Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus 2020, 343 sivua. Viestintätaidot ovat opettajan keskeisiä perustaitoja. Niiden merkityksen arvellaan korostuvan nykyisestäänkin tulevaisuuden työelämässä muiden pehmeiden taitojen tavoin alalla kun alalla. Opettajan arkityössä kommunikaatio on valtaosaltaan suullista. Siitä Arto Mustajoki kirjoittaa uutuuskirjassaan. Kirjoittaja tarkastelee kielellistä vuorovaikutusta, erityisesti puhutun kielen…