• Toiminta

  Mahtavaa matematiikkaa 2020

  Ensimmäistä Mahtavaa matematiikkaa -teemapäivää vietettiin 5.11.2020. Tekniikan akateemisten TEK ideasta lähteneen teemapäivän [1] tarkoituksena on tuoda esille matematiikan hauska ja leikkisä puoli, joka jää helposti hyödyllisyyspuheen varjoon. Koronaepidemian vuoksi suuria tilaisuuksia ei tänä vuonna voitu järjestää, joten teemapäivää vietettiin kouluissa ja kodeissa sekä etätapahtumina. MAOL Pohjois-Karjala ry ja Itä-Suomen LUMA-keskus…

     
 •    
 • Opetus

  Vuoden 2020 opettaja: Hyppy tuntemattomaan – uusi normaali?

  Talvilomalta palatessa ei arvannut, että maailman kirjan sivu muuttui melkein täysin – myös työelämässä matemaattisten aineiden opettajana. Sen jälkeen on eletty hetkessä, työteliäästi, mutta loppujen lopuksi olosuhteisiin nähden aika onnistuneesti. Ensimmäiset etäopetusviikot pilotoitiin pakon sanelemana ympäri Suomea. Etäopetusta toteutettiin hyvin erilaisista puitteista: perheellinen lastensa kotikoulun keskeltä, yksinelävä ilman sosiaalista seuraa…

     
 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Tekniikan filosofia

  Niiniluoto, I. Tekniikan filosofia. Gaudeamus 2020, 372 sivua. Kirjoittaja on tieteen akateemikko ja emeritusfilosofi, joka aloitti yliopisto-opintonsa matematiikasta, mutta kirjoitti väitöskirjansa teoreettisesta filosofiasta. Tekniikka ei ole mitenkään erityisesti hänen erikoisalaansa, vaikka hän onkin pitänyt tekniikan filosofian kursseja monessa korkeakoulussa ja ollut jopa yhtenä aloitteentekijöistä tuotaessa aihetta korkeakouluopintoihin 1980-luvulta lähtien. Eläköidyttyään…

     
 •    
 • Puheenvuoro

  Miten MAOLin toiminnassa on huomioitu valmistautuminen sähköiseen ylioppilaskokeeseen

  Kansanedustaja Juha Sipilä esitti eduskunnan kyselytunnilla 15.10.2020 suullisen kysymyksen sähköisen ylioppilaskokeen ongelmista [1]. Kysymyksen mukaan sähköiseen ylioppilaskokeeseen ei ollut valmistauduttu lukioissa. MAOLin toiminnan näkökulmasta tämä väite ei pidä paikkansa. Ylioppilastutkinto muuttui sähköiseksi vaiheittain syksystä 2016 alkaen. MAOL järjesti lukuvuonna 2016-2017 opetushallituksen rahoittaman kaikille avoimen täydennyskoulutuksen “Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen hyödyntäminen…

     
 •    
 • Opetus

  Murtoluvulla jakamisen malleja

  Murtoluvulla jakamista pidetään joskus vaikeana ideana. Jakolaskun oppiminen on kuitenkin paljon helpompaa, jos murtoluvun käsite on hyvin hallussa ja jakamista on pohjustettu mallein ja esimerkein ennen laskutoimituksen opettamista. Kirjan Ymmärrä matematiikkaa [1] tekijät Anne Lene Johnsen ja Elin Natås sanovat, että ”murtolukujen jakaminen on tavattoman abstraktia toimintaa, jota voi olla…

     
 •    
 • Toiminta

  Eurooppalainen kvanttiviikko 2.–6.11.2020

  Eurooppalainen kvanttiviikko on kouluille suunnattu verkkotapahtuma. Ohjelmaa on myös suomeksi. Tapahtuman järjestäjänä on yhteiseurooppalainen tutkimusaloite European Quantum Flagship [1]. Se on Euroopan komission rahoittama miljardiluokan tutkimushanke. Sen tavoitteena on edistää ja koordinoida eurooppalaista kvanttiteknologian tutkimusta. Koulutus on mukana niin kuin monissa Euroopan yhteisön hankkeissa on tapana. Euroopan kvanttiviikko [2], [3]…

     
 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Väärinymmärryksiä

  Mustajoki, A. Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus 2020, 343 sivua. Viestintätaidot ovat opettajan keskeisiä perustaitoja. Niiden merkityksen arvellaan korostuvan nykyisestäänkin tulevaisuuden työelämässä muiden pehmeiden taitojen tavoin alalla kun alalla. Opettajan arkityössä kommunikaatio on valtaosaltaan suullista. Siitä Arto Mustajoki kirjoittaa uutuuskirjassaan. Kirjoittaja tarkastelee kielellistä vuorovaikutusta, erityisesti puhutun kielen…

     
 •    
 • Opetus

  Kuinka paljon vettä virtaa Kyrönjoessa? – Pohdintoja ilmiöpohjaisesta esiopetuksesta

  Neljä- ja viisivuotiaat leikkivät kesäpäivänä hiekkalaatikolla. On rakennettu koteja, peltoja, teitä, ojia ja siltoja. Sitten kaivetaan Kyrönjoki. ”Me tarvitaan tähän Kyrönjokeen vettä.”, kuului vaatimus. ”Mitä luulette, pysyyköhän siinä vesi.” kasvattaja empii. ”No kato ny! Pysyy!” Neljävuotias viittaa käsillään turhautuneena päiväkodin pihan vieressä virtaavaan Kyrönjokeen. Kasvattaja päättää ryhtyä leikkiin mukaan ja…

     
 •    
 • Toiminta

  MAOL 85-juhlavuotta juhlittiin etäkoulutuspäivällä!

  Historiamme ensimmäinen etäkoulutuspäivä järjestettiin Jyväskylässä 3.10. 2020. Osallistujia MAOL-juhlavuoden koulutuspäivillä oli 390, mikä oli meidän kaikkien järjestelyihin osallistuneiden mielestä hieno osallistujamäärä. Kiitos MAOL-jäsenet, että luotitte meihin. Koulutuspäivien ohjelma puolestaan oli niin laaja, että lähetysstudiosta ohjelmaa lähetettiin koko päivän peräti kahdeksalta kanavalta. Projektiryhmä, johon kuului yhdeksän Jyväskylän seudun vaikuttajaa, oli suunnitellut,…

     
 •    
 • Opetus

  Kombinatoriikkaa laskimella

  Laskimella tehdään lukioissa nykyään sitä, mihin se ei sovi. Sitä käytetään kirjoituskoneena ja sillä piirretään vaivalloisesti hahmotelmakuvia sekä merkkikaavioita. Sen sijaan sillä ei tehdä sitä, mihin se sopii. Ei hyödynnetä tekniikoita, jotka toimivat laskimella, mutta eivät kynällä ja paperilla. Tässä kirjoituksessa esittelen yhden lähestymistavan kombinatoriikkaan. Tapa on kätevä laskimella, mutta…