Opetus

Fysiikan koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2018 – tilastotäydennys

Lisäyksenä Dimensiossa 6/2018 julkaistuun artikkeliimme julkaisemme tässä tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan ylioppilaskokeessa keväällä 2018.  Taulukossa 1 on annettu jokaisen tehtävän kokelasmäärien jakauma yhdessä prosentuaalisten jakaumien kanssa. Lisäksi taulukossa on kuhunkin tehtävään vastanneiden kokelaiden lukumäärät sekä pistekeskiarvot. Kuvassa 1 on esitetty taulukon 1 informaatio graafisessa muodossa. Sensoroitavaksi vastauksensa palautti 6483 kokelasta.

 

Taulukko 1. Tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan yo-kokeessa keväällä 2018.

Taulukko 1. Tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan yo-kokeessa keväällä 2018

 

Kuva 1. Tehtäväkohtaiset pistejakaumat fysiikan yo-kokeessa keväällä 2018 graafisesti esitettynä.

 

 

Ismo Koponen ja Leena Partanen

Print Friendly, PDF & Email
Takaisin etusivulle