• Tiede ja teknologia

  VTT:n AWARE-hankkeessa kehitetään oppimateriaalia elektroniikkajätteestä

  Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä on alkanut koulutushanke AWARE (raising awareness on electronic waste as a source of valuable materials), jossa tavoitteena on lisätä tietoisuutta elektroniikkajätteen sisältämistä arvokkaista materiaaleista ja sen kierrätyksestä. Projektin kohderyhmänä ovat eri-ikäiset koululaiset ja tavoitteena muun muassa tuottaa opetusmateriaalia aiheesta. Hankkeen taustalla on huoli siitä, että elektroniikkajäte (sähkö-…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  LUMA-osaaminen on kemianteollisuuden kivijalka

  Kemianteollisuudessa työskentelevistä yli puolella on tekniikan tai luonnontieteiden koulutus. Ala ei voi uudistua ja menestyä ilman vahvaa matemaattisluonnontieteellistä osaamispohjaa. Huoli LUMA-osaamisen tasosta nousi esiin Kemianteollisuus ry:n osaamiskartoituksessa viime vuonna. Yritykset tarvitsevat parhaat osaajat, mutta alan koulutuksen vetovoima ei ole tyydyttävällä tasolla ponnisteluista huolimatta. Hyvää yhteistyötä LUMA-opettajien ja yritysmaailman kesken on…

 •    
 • Photo by Michael Glass on Unsplash
  Tiede ja teknologia

  Lukusuoramallin ja pinta-alamallin yhtäaikainen hyödyntäminen murtolukujen yhteydessä

  Alakoulun matematiikan oppikirjojen kuvallinen tuki murtolukujen opetuksessa vaihtelee suuresti eri luokka-asteilla. Mitä vanhempia oppilaat ovat, sitä vähemmän näkyy kuvallisia representaatioita. Myös lukusuoramallin hyödyntäminen tuntuu vähenevän sitä mukaa mitä vanhemmista oppilaista on kyse. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti lukusuoramallinnuksen hyödyntämiseen muiden representaatioiden kuten symbolimuotoisen murtoluvun tai pinta-alamallin kanssa. Tutkimuksessa esitellään muokattu lukusuoramalli, joka…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Ratkeaako pimeän aineen mysteeri?

  Suurin osa maailmankaikkeuden aineesta on meiltä piilossa. Tavallisen, meille näkyvän aineen lisäksi universumissa on viisi kertaa enemmän pimeää ainetta. Pimeä aine vaikuttaa universumin rakenteiden kehitykseen, mutta kukaan ei tiedä, mitä se on ja kuinka se on syntynyt. Milloin luonnontieteen suurimpiin arvoituksiin kuuluva mysteeri ratkeaa?   Mikä liikuttaa tähtiä? Tähtitieteilijä Fritz…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Clarken Avaruusseikkailu ja Newtonin gravitaatiolaki

  Kuuluisassa Avaruusseikkailu (Space Odyssey) -tetralogiassaan A.C. Clarke kutsuu massiivisen suorakulmaisen särmiön, monoliitin, gravitaatiokentässä liikkuvan massapisteen radan laskemista klassiseksi gravitaatiomekaniikan ongelmaksi. Tässä artikkelissa esitetään ratkaisu kyseiseen probleemaan Newtonin gravitaatioteoriaa käyttäen ja havaitaan että tietyssä alkutilanteessa liikeradat ovat kaoottisia. Aluksi tarkastellaan homogeenisen pallon tapausta ja yleistetään Newtonin gravitaatiolakia niin, että monoliitin gravitaatiokentän…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Ilmastonmuutos kansainvälisyysprojektin keskiössä

  Vaalan lukio ja italialainen Cobianchin luonnontieteellinen instituutti saivat elokuussa 2015 rahoituksen kolmivuotiselle Erasmus+ -projektilleen ”Geoheritage and Climate Change Opening the Secrets of Home”. Projekti kuuluu Erasmus+ -ohjelman KA2-toimintalinjaan International Partnerships, joka mahdollistaa monialaisen projektiryhmän perustamisen projektin toteuttamiseen. Projektissa rahoitettavina tahoina ovatkin koulujen lisäksi Vaalan kunnan sivistystoimi ja aluekehittämisyhtiö Humanpolis Oy…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Kestävämpiä materiaaleja ydinreaktoreihin

  Alumnipäivän aamukahvitilaisuus kiihdytinlaboratoriossa osoitti taas kerran, miten tärkeää luonnontieteiden opettajan on seurata aikaansa. Jos hän ei pääse oman alansa täydennyskoulutukseen riittävän usein, niin pedagogisen ainejärjestön tehtävänä on tuoda uutta tietoa tieteenalan kehityksestä. Korkean entropian metalliseokset eivät ehkä ole kaikille fysiikan opettajillekaan tuttuja, sillä niitä on tutkittu ja kehitetty enemmälti vasta…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Projektioppimisen arviointi LUMA-aineissa

  Tein hiljattain Pro gradu -tutkielman aiheesta Oppimisen arviointi LUMA-projektioppimisessa. Tutkimuksessa pyrin selvittämään mitkä ovat hyviä tapoja arvioida projektioppimista ja miten sitä käytännössä arvioidaan. Aloituskuva: Legorobotteja, jotka ohjelmoitiin projektioppien Jyväskylän normaalikoululla monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tutkimuksen taustaa Tutkittavina oli kentän opettajia, jotka tavoitettiin ympäri Suomen keväällä pidetyillä StarT-aluefestivaaleilla ja sen lisäksi toisena kohderyhmänä Jyväskylän…