• Tiede ja teknologia

  Koronaviruksen näytteiden testauksen tehostaminen onnistuu yksilöiden näytteiden yhdistämisellä

  Koronaviruksen (SARS-CoV-2/COVID-19) aiheuttama pandemia on aiheuttanut kuormitusta koronanäytteiden testaukselle, johon on yritetty etsiä helpotusta, muun muassa massatestauksella [1]. Populaatioiden tarkka seuranta ja seulonta ovat tärkeitä keinoja estää viruksen leviämistä. Jotta useita näytteitä voitaisiin käsitellä tämän toteuttamiseksi, testikapasiteetin lisäämiseen on ehdotettu uusia keinoja. Koronaviruksen testaaminen tehdään yleisesti tunnistamalla sen RNA-genomi käyttämällä…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Todennäköisyyslaskenta ja vasta-aineet

  Mihin matematiikan tunnilla opittuja asioita tarvitaan? Korona-aikana tähän löytyy paljon vastauksia aina eksponentiaalisesta kasvusta ennustemalleihin. Yksi ajankohtainen ilmiö ovat vasta-ainetestit ja niihin liittyvät todennäköisyydet. Verinäytteestä voidaan tutkia, onko henkilöllä pandemian aiheuttaneen SARS-Cov-2 –viruksen vasta-aineita. Niiden löytyminen on merkki sairastetusta virusinfektiosta. Testitulosten luotettavuus riippuu kuitenkin – ehkä hieman yllättäen –  siitä,…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Arktinen aikavaellus

  Ylä-Lappiin Utsjoelle ollaan rakentamassa tunturimaastoon kosmista 14 km:n mittaista aikajanapolkua, minkä varrelle pystytetään QR-koodein varustettuja infotauluja. Polku vastaa kosmoksemme kehityshistoriaa 13,8 miljardin vuoden osalta. Näin ollen yksi kilometri vastaa yhtä miljardia vuotta kosmista aikaa ja yksi metri miljoonaa Maan kierrosta Auringon ympäri. Taulujen otsikot ovat alustavasti: Taulu: Ihminen ilmestyy planeetalle.…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Voivatko vain asiantuntijat ymmärtää matematiikkaa?

  Matematiikka on tärkeää ja se vaikuttaa elämäämme monin tavoin. Tavallisen ihmisen matematiikkakuva perustuu valtaosaltaan kouluopetukseen. Se kuva ei aina ole innostava eikä rohkaise tutustumaan itsenäisesti matematiikan tuloksiin ja käyttötapoihin. Matemaatikoilla on siksi suuri vastuu kertoa töistään ymmärrettävästi myös tiedeyhteisön ulkopuolisille. Lars Ahlforsista kirjoittamassaan elämäkerrassa [1] Olli Lehto kysyy, ”voiko kansainväliseen…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Termodynamiikka lämpövoimakoneen selittäjänä

  ”Thermodynamics is mainly concerned with the transformations of heat into mechanical work and the opposite transformations of mechanical work into heat.” [1] Historiallisesti termodynamiikka on syntynyt tarpeesta ymmärtää, miten lämpövoimakone tekee työtä lämmön avulla. Klassiseen mekaniikkaan perustuva yksittäisen hiukkasen tarkastelu ei ole mahdollista, koska realistisessa koneessa hiukkasia on liikaa. Tämän…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Matematiikka, niin … abstraktia! (täydennä genetiivillä)

  Tuomas Hytösen esitelmä Suomen Tiedeseuran kokouksessa 16.9.2019. Kielitoimiston sanakirja 2018 määrittelee abstraktin ajatukselliseksi, käsitteelliseksi, epähavainnolliseksi. Svenska Akademiens ordlista 2015 on jokseenkin samoilla linjoilla: uppfattbar endast för tanken, begreppsmässig, inte konkret, ogripbar. Näitä vanhempi ja kattavampi Nykysuomen sanakirja kehittelee viimeksi mainittua selitystä vielä pitemmälle: vaikeatajuinen, hämärä, todellisuudelle vieras! Luulen, että jokin…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Aikavaellus avaa Maailmanhistorian suurta tarinaa

  ”Aikavaellus” on kokemuksellinen keino oppia maailmanhistorian suuri tarina. Se on kertomus maailman kehityksestä alkuräjähdyksestä vaihe vaiheelta aina nykyisen kaltaiseksi. Aikavaellus auttaa ymmärtämään millainen maailma on, kuinka se toimii, ja miten se tulevaisuudessa nykytilan pohjalta kehittynee. Tieteellinen tutkimus on paljastanut maailmankaikkeuden iäksi vajaat 14 miljardia vuotta. Tällaiset ajalliset pituudet ovat kuitenkin niin…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  Puhtaampi ilma – Parempi elämä!

  ”I can talk about Pikkutoukkapaksulainen and ilmastonmuutos”, vastaa Heinolan lukion opettajan tekstiviestiin Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INARin tutkija Ditte Taipale. Hämmennyksen jälkeen selvisi, että toukilla voi olla merkitys maapallon lämpenemisen torjumisessa. Joukko Heinolan lukion opiskelijoita lähti toukokuun alussa etsimään asiaan lisää tietoa Hyytiälän metsäasemalta Juupajoelta.     Asemalla Tutkija Ilona Ylivinkka kertoo,…

 •    
 • Tiede ja teknologia

  LUMA-päivät Jyväskylässä 2019 – Vapauta luovuutesi

  STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Art ja Mathematics. STEAM opetus yhdistää eri oppiaineita ja tiedettä. Tässä mallissa opettaja luo käytännön ongelmia, joita pyritään ratkaisemaan yhdessä teknologiaa hyödyntäen. STEAM aineissa korostuu luovuus ja yhteisöllisyys.     LUMA-päivät Jyväskylässä käynnistyi professori Zsolt Laviczan luennolla ”Mitä luovuus merkitsee matematiikan opetuksessa”. Käytännössä luovuus luodaan…

 •    
 • Photo by Marc Wieland on Unsplash
  Tiede ja teknologia

  Valon Päivä 16. toukokuuta

  Valotiede eli fotoniikka on entistä tärkeämpi meidän jokapäiväisessä elämässämme. Auringonvalo luo elämän edellytykset maapallollamme. Fotosynteesissä auringon säteilyenergia sitoutuu ravintoketjumme alkupäähän ravinnoksi. Aurinkokennoilla puolestaan tuotetaan puhdasta sähkö- ja lämpöenergiaa. Suomen pinta-alan suuruinen aurinkokennopuisto Saharassa riittäisi tuottamaan koko maapallon energiatarpeen. Internet sujuu optisten kuitujen ja valosignaalien avulla. Perinteiset kuparikaapelit ovat jo taakse…