• Opetus

  Etäopetuksen kokemuksilla muuttuneeseen lähiopetukseen

  Uuden lukuvuoden alkaminen ei tänä vuonna tarkoita paluuta tuttuihin rutiineihin. Vaikka koulu aloitetaan lähiopetuksessa, koronaepidemian vuoksi monet kouluarjen käytännöt poikkeavat normaalista. Epidemian kiihtyessä on varauduttava myös nopeisiin muutoksiin. Edessä on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, josta onneksi on jo kokemusta. Koronakevään nopea siirtyminen etäopetukseen sujui varsin hyvin. Jatkoin kesken olleet kurssini jakson…

 •    
 • Opetus

  Kemian koe ylioppilastutkinnossa keväällä 2020

  Kevään 2020 ylioppilaskokeen tehtävissä etsittiin metsän kätkemiä aarteita, tislattiin, tutkittiin galvaanista kennoa ja penisilliinien toimintaa sekä määritettiin alstoniittimineraalin koostumus. Lopuksi vertailtiin nykyistä ja Mendelejevin järjestämää alkuaineiden jaksollista järjestelmää. Koe koettiin helpoksi, mutta arvosanojen pisterajat pysyivät entisellä tasolla. Kokeeseen ilmoittautui 5937 kokelasta, joista kokeeseen osallistui 5360. Koronavirusepidemian takia koetta aikaistettiin viikolla.…

 •    
 • Opetus

  Kevään 2020 fysiikan ylioppilaskoe

  Fysiikan koe koronan varjossa Kevään 2020 ylioppilaskokeita varjosti korona-epidemia, jonka takia kirjoitusten aikatauluja jouduttiin rukkaamaan. Fysiikan koe siirrettiin viikkoa aikaisemmaksi tuolle viikolle suunnitellun välipäivän paikalle. Monelle kokelaalle tämä merkitsi poikkeuksellisen työntäyteistä koeviikkoa. Siitä, miten se vaikutti fysiikan kokeeseen osallistumisen peruuntumisiin, ei ole tätä kirjoitettaessa käytettävissä tilastotietoa. Koesuorituksissa ei ollut suoraan…

 •    
 • Opetus

  Pallopinnan jakoja GeoGebralla

  Matematiikan tekeminen on hauskaa, sillä maallikolla on paljon pohtimista ja oppimista sellaisissakin asioissa, jotka ovat matemaatikolle itsestäänselviä. Joskus sattuu kyllä niinkin, että samaa asiaa ei ole kukaan koskaan tarkastellut ihan samasta näkökulmasta. Virikkeen tähän juttuun sain kirjasta Divided Spheres [1]. Halusin kokeilla, millaisia havainnollistuksia saisin aikaan pallopinnan jakamisesta osiin GeoGebralla.…

 •    
 • Opetus

  Matematiikan opetuksen historiaa: matematiikan mallikokoelma

  Otaniemessä entisen Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen M-siiven toisen kerroksen käytävällä on rivi lasivitriinejä. Niissä on kokoelma matemaattisia malleja edellisen vuosisadan alkupuolelta. Niiden kunnostaminen ja näytteilleasettaminen on todellinen kulttuuriteko. Mallit on kunnostanut ja näyttelyksi järjestänyt Dimension lukijoiden hyvin tuntema Simo Kivelä [1]. Ensimmäisen kerran nuorena assistenttina vuonna 1966 pian sen jälkeen,…

 •    
 • Opetus

  Matematiikan opetuksen historiaa: kolmen miehen laskuopit1

  Aikaa kansakoulun perustamisesta 1866 vuoden 1925 opetussuunnitelmiin voitaisiin oppisisältöjen perusteella kutsua laskennon ja mittausopin opettamisen ajaksi. Kansalaisten piti oppia laskemaan sujuvasti elämässään tarvitsemiaan käytännön asioita, mittaamaan oikein, tulkitsemaan mittaustuloksia ja tekemään tarvittavia yksikkömuunnoksia. Tuleville opettajille opetettiin seminaarissa, kuinka heidän tulee tarkasti noudattaa matematiikan oppikirjaa, joka on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman…

 •    
 • Opetus

  Matematiikan opetuksen historiaa: laskentoa maalaiskansakoulussa

  ”Laskento on oppiaine, jossa on edetty paljolti hapuillen ja jonka tulokset usein ovat osoittautuneet vähemmän tyydyttäviksi  — oppilaat unohtavat liian helposti laskutaitonsa tai eivät osaa käyttää sitä itsenäisesti ilman opettajan ohjausta. Pääsyy on se, että laskuharjoittelu on muodostunut liian yksipuoliseksi, mekaaniseksi ’taululla laskemiseksi’ (tafelräkning).” Näin kirjoitti kansakouluntarkastaja K. W Forsman…

 •    
 • Opetus

  Talousosaamisen PISA 2018 – Talousosaamisella vahva yhteys lukutaitoon ja matematiikan osamiseen

  Talousosaamisessa ja muissa PISA-arviointialueissa menestyminen ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa. Lukutaito ja matematiikan osaaminen olivat kumpikin merkitseviä talousosaamisen selittäjiä kaikissa osallistuneissa maissa. Suomessa matematiikan osaaminen oli vielä lukutaitoakin vahvempi talousosaamisen ennustaja. Suomalaisnuoret osoittivat vahvaa osaamista ja vastuullista rahankäyttöä toukokuussa julkistetussa talousosaamisen PISA-tutkimuksessa. Tutkimustulokset julkistettiin yhtä aikaa 20 maassa. Suomalaisnuorten talousosaamisen arvioinnin…

 •    
 • Opetus

  Throwback lukion etäopetukseen

  ”Zoom, Teams, GoogleMeets, AC, Moodle…..”. Kun tieto etäopetuksesta kantautui minulle, kartoitin viikonlopun aikana eri alustojen uhat ja mahdollisuudet ja lopulta päädyin Teamsiin, koska sinne oli helpoin jakaa opiskelijoille esimerkiksi kurssisuunnitelmat, muistiinpanot ja tehtävät. Yhtäkkinen muutos oli aikamoinen työmaa ja toteutusaikataulu lähes mahdoton, mutta yhtään oppituntia ei ole tehty hukattavaksi. Ensimmäiset…

 •    
 • Opetus

  Matematiikkaa ja taidetta opettajille

  Koulumatematiikan mielletään koostuvan luvuista ja laskemisesta, kuvioista ja kappaleista, polynomeista ja yhtälöistä, derivaatoista ja integraaleista. Kuitenkin matematiikan yhteydet muihin kulttuurin alueisiin ovat tärkeitä kiinnostuksen herättämiseksi ja matematiikan merkityksen [1] osoittamiseksi. Oppiminenkaan ei ehkä aina ala sujuvimmin matematiikan omista käsitteistä, vaan toiminnallisesta osallistumisesta ja ympäristön hahmottamisesta [2]. Taide tarjoaa tähän monenlaisia…