• Lukuvinkkejä

  John D. Kelleher: Syväoppiminen – kuinka tekoäly toimii

  Jos olet kiinnostunut tekoälystä (ja kukapa ei olisi), kannattaa lukea tämä kirja ja olla kiinnostunut myös syväoppimisesta. Syväoppiminen on käsitteenä uudehko, mutta se tulee varmasti yleistymään. Syväoppiminen on tekoälyn suuntaus ja oppimismenetelmä, joka pyrkii ratkaisemaan sille annetun ongelman hyödyntäen neuroverkkoa tai useamman neuroverkon muodostamaa kerrosta. Siinä koulutetaan suuria neuroverkkoja, joissa…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Matematiikkaa 4

  Neményi, E., Lampinen, A. ym. Matematiikkaa 4a ja 4b. Opettajan tienviitta 4a ja 4b. Varga-Neményi ry 2020, yhteensä 597 sivua. Oppikirjat eivät ole tavanomaista kirjallisuuspalstan aineistoa, sillä lukijakunta on tavallisimmin lapsia ja nuoria, jotka saavat kirjansa ilmaiseksi ja joiden puolesta kirjavalinnan tekevät opettajat. Ne ovat usein kertakäyttötavaraa, jota tulee ja…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Pro gradu -tutkielma: Näkökulmia modernin fysiikan opetukseen lukiossa

  Tolvanen, Laura: Näkökulmia modernin fysiikan opetukseen lukiossa, Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 2020 Laura Tolvasen pro gradu tarjoaa opettajille tutkimuskirjallisuuteen perustuvia opetusratkaisuja lukion opetussuunnitelman 2019 opintomoduuliin Aine, säteily ja kvantittuminen. Modernin fysiikan opetusta on tutkittu paljon ja tutkimuskirjallisuudesta löytyy useita esimerkkejä opetusmenetelmistä, jotka voivat parantaa modernin fysiikan käsitteellistä hallintaa. Opiskelijoiden vaikeudet…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Dragons Out – lohikäärmesatuja nuorille

  Kuinka ohjelmistotestausta voisi selittää kiinnostavasti lapsille ja nuorille? Ohjelmistotestaaja ja kirjailija Kari Kakkonen on asian ratkaisut kirjoittamalla lohikäärmesatukirjan Dragons Out. Kirjassa ohjelmistovikoja ovat lohikäärmeet, joita ritarit eli koodaajat tappavat. Aluksi lohikäärme eli ohjelmistovika pitää kuitenkin löytää, paikallistaa, tunnistaa ja luokitella. Tähän tarvitaan ohjelmistotestaajia, joka voi olla käytännössä kuka vain ohjelman…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Tulevaisuuden identiteetit

  Pölönen, P. Tulevaisuuden identiteetit. Otava 2020, 280 sivua. Kirjan alkuosan teema on itsensä tunteminen. Lukijasta pääjuoni näyttääkin kirjoittajan matkalta omaan itseen. Ehkä tämä ollut myös kirjoittajan mielessä, sillä kirjan alussa hän sanoo, että ”ensimmäinen tehtäväsi on pysähtyä miettimään, kuka sinä olet – ja mitä voisit olla”. Ympyrä sulkeutuu, kun hän…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Att observera, mäta och räkna

  Holmberg, P. & Stén, J. Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211. Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Vaasa 2020, 541 s. Kyse ei ole pelkistä silmäyksistä, vaan laajasta kokonaisesityksestä. Johdanto alkaa antiikin kreikkalaisten luonnonfilosofiasta ja…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Matematiikan nimiä

  Lehtinen, M. Matematiikan nimiä. Eukleides-kirjat, Oulu 2020, 123 s. Lehtinen on valinnut esiteltäväkseen toista sataa matemaatikkoa, joiden mukaan on nimetty jokin matematiikan käsite. Eponyymejä eli henkilön mukaan nimettyjä käsitteitä kirjassa on paljonkin enemmän, sillä jotkut ovat saaneet antaa nimensä monellekin käsitteelle. Matemaatikoita on lähes kahden ja puolen tuhannen vuoden ajalta.…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Tekniikan filosofia

  Niiniluoto, I. Tekniikan filosofia. Gaudeamus 2020, 372 sivua. Kirjoittaja on tieteen akateemikko ja emeritusfilosofi, joka aloitti yliopisto-opintonsa matematiikasta, mutta kirjoitti väitöskirjansa teoreettisesta filosofiasta. Tekniikka ei ole mitenkään erityisesti hänen erikoisalaansa, vaikka hän onkin pitänyt tekniikan filosofian kursseja monessa korkeakoulussa ja ollut jopa yhtenä aloitteentekijöistä tuotaessa aihetta korkeakouluopintoihin 1980-luvulta lähtien. Eläköidyttyään…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Väärinymmärryksiä

  Mustajoki, A. Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus 2020, 343 sivua. Viestintätaidot ovat opettajan keskeisiä perustaitoja. Niiden merkityksen arvellaan korostuvan nykyisestäänkin tulevaisuuden työelämässä muiden pehmeiden taitojen tavoin alalla kun alalla. Opettajan arkityössä kommunikaatio on valtaosaltaan suullista. Siitä Arto Mustajoki kirjoittaa uutuuskirjassaan. Kirjoittaja tarkastelee kielellistä vuorovaikutusta, erityisesti puhutun kielen…

 •    
 • Lukuvinkkejä

  Kirjallisuutta: Pölönen, P. Tulevaisuuden lukujärjestys. Otava, Helsinki 2020.

  Perttu Pölösellä on viesti opettajille, vanhemmille ja kaikille kasvattajille: ”Tulevaisuudessa niin koulujen kuin työpaikkojenkin tulisi olla luovuuskatalysaattoreita. – – Sen vuoksi olisi tärkeää raivata – – aikaa sellaiselle luovalle toiminnalle, jossa ensisijaista olisi prosessi eikä lopputulos.” Luovuus ei ole kirjassa vain yleisen tason puhetta, vaan siinä on paljon käytännön esimerkkejä…