• Opetus

  Mitä jäi käteen perusopetuksen etäopetusajasta?

  Etäopetuksen alkuhaasteista selvittyämme, aloin melko nopeasti huomata, että etäopetus sopi joillekin hyvin, toisille taas ei. Teknisten ongelmien taakse oli helppo ”piiloutua”, laittaa viesti WhatsAppiin, että linkki ei toimi. Soitto kotiin ja onneksi moni haaste ratkesi. Tunnit aloitin monesti Meetillä, jossa kuulostelin tuntemuksia ja siirryttiin uuteen aiheeseen. Fysiikan simulaatiot pelastivat kokeellisuuden…

     
 •    
 • Opetus

  Lukion fysiikan opiskelijoiden suhtautuminen sähköisiin työkaluihin

  Ainedidaktisen seminaarin työssäni tein tutkimuskyselyn lukion fysiikan opiskelijoille, selvittääkseni heidän suhtautumistaan opiskelun tukena käytettäviin sähköisiin työkaluihin. Positiivisen suhtautumisen ehtona on valinnanvapaus digitaalisten ja perinteisten menetelmien välillä. Lukio-opetuksen digitalisaatio Tietokoneet vakinaistuivat lukioiden opetukseen jo 1980-luvulla tietotekniikan koulukohtaisen valinnaiskurssin myötä [9]. Tällöin kurssilla opeteltiin tietokoneen käyttämistä ja ohjelmointia, eikä tietokoneita hyödynnetty muiden…

     
 •    
 • Opetus

  Askartelua ja aivojumppaa: monitahokkaita 1

  Kolmiulotteisuus on nykyään opetussuunnitelman perusteiden mukainen geometrian opetuksen lähtökohta. Särmiöt ja kartiot tulevat oppilasta vastaan jo alaluokilla sekä säännölliset monitahokkaat myöhemmin perusopetuksessa tai lukiossa. Monitahokkaita on kuitenkin paljon muitakin kuin niitä, joita oppikirjoissa tavallisesti käsitellään. Monitahokkaisiin tutustutaan jo perusopetuksen alaluokilla. Esimerkiksi Varga–Neményi-yhdistyksen oppikirjasarjassa ne tulevat esille vähitellen ensimmäisistä kouluvuosista alkaen…

     
 •    
 • Tiede ja teknologia

  Todennäköisyyslaskenta ja vasta-aineet

  Mihin matematiikan tunnilla opittuja asioita tarvitaan? Korona-aikana tähän löytyy paljon vastauksia aina eksponentiaalisesta kasvusta ennustemalleihin. Yksi ajankohtainen ilmiö ovat vasta-ainetestit ja niihin liittyvät todennäköisyydet. Verinäytteestä voidaan tutkia, onko henkilöllä pandemian aiheuttaneen SARS-Cov-2 –viruksen vasta-aineita. Niiden löytyminen on merkki sairastetusta virusinfektiosta. Testitulosten luotettavuus riippuu kuitenkin – ehkä hieman yllättäen –  siitä,…

     
 •    
 • Opetus

  Photonics Explorer Kit: Valo-opin kokeellinen opetuspaketti yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

  Fotoniikka eli valo-oppi on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä fysiikan osa-alueista, joskin sen kouluopetus on lähivuosina vähentynyt muun muassa opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä. Suuret ryhmäkoot ja vanhat demonstraatiovälineet voivat entisestään vaikeuttaa valo-opin opettamista.  Näihin ongelmiin on kuitenkin olemassa valmis täsmälääke: Photonics Explorer Kit. Photonics Explorer Kit (lyhennettynä PEK) on brysseliläisen voittoa tavoittelemattoman järjestön,…

     
 •    
 • Toiminta

  Matematiikan harrastaminen ja EGMO 2020 kahden kisaajan silmin

  Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset eli EGMO on keväisin järjestettävä kansainvälinen kilpailu, joka järjestettiin tänä vuonna jo yhdeksättä kertaa. Kilpailupaikkana oli alun perin Alankomaat, Egmond aan Zee. Tämänkertainen EGMO järjestettiin poikkeuksellisesti ensimmäistä kertaa etäkisoina vallitsevan tilanteen vuoksi. Kilpailuihin osallistui 204 kilpailijaa 53 eri maasta. Suomen kilpailijat olivat Idaliina Kuusisto, Ulrika Kaara, Veera…

     
 •    
 • Opetus

  Miten aloittaa ohjelmointi?

  Lähes kaikki nykymaailmassa toimii jollakin tavalla ohjelmoinnin avulla, mutta silti maailmassa on paljon ihmisiä, jotka eivät osaa ohjelmoida. Todennäköisesti siksi ohjelmoinnista on tullut osa kouluopetusta. Tätä asiaa pohdiskellessamme päätimme aloittaa pienen projektin kolmen 8-luokkalaisen voimin. Projektimme tarkoituksena on rohkaista muita nuoria kokeilemaan ohjelmointia aloittamalla ihan yksinkertaisimmista asioista, kuten millä ohjelmointikielellä…

     
 •    
 • Opetus

  Oppilaskeskeinen opetus mahdollistaa paljon

  Millainen keskustelu on oppilaskeskeistä Oppilaskeskeisyys tarkoittaa, että opettaja ajattelee opetusta oppilaasta käsin: Mikä on paras tapa saada oppilas ajattelemaan omaa oppimistaan? Opetussuunnitelmat ovat tulleet yhä oppilaskeskeisimmiksi, koska oppimisen tutkimus on edistynyt ja oppilaan näkökulman huomioiminen motivoi oppilasta ja tuottaa hyviä oppimistuloksia sekä rauhallisen oppimisympäristön. Nykyisen opetussuunnitelman voidaan sanoa olevan hyvin…

     
 •    
 • Puheenvuoro

  Näkökohtia matematiikan rooliin

  Matematiikka on tärkeä osa kulttuuria, mutta tämän ymmärtämiseksi pitäisi tuntea matematiikan historiaa ja sen voimakasta vaikutusta yhteiskuntien kehitykseen. Historian opetuksessa tämänkin näkökohdan voisi tuoda selvemmin esille. Nykyisin yhteiskuntamme perustuu enemmän kuin koskaan aikaisemmin matemaattis-luonnontieteelliselle pohjalle. Tekniikan aiheuttamat ongelmat, kuten saastuminen ja ilmastonmuutos vaativat uusia matemaattis-luonnontieteellisiä keksintöjä. Emme voi jatkaa niin, että…

     
 •    
 • Toiminta

  Kysely kevään 2020 matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeista MAOLin jäsenille

  Kevään 2020 matematiikan, fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi peräkkäisinä päivinä. Reaaliaineiden kokeiden siirtäminen lyhyellä varoitusajalla viikkoa aikaisemmaksi oli paras ratkaisu, joka vaikeissa olosuhteissa voitiin tehdä. MAOL teki jäsenilleen kyselyn kevään kokeista ilman poikkeusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyt tehtiin erikseen pitkään matematiikkaan, lyhyeen matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Eniten vastauksia saatiin…